Kontaktujte nás: Masáže 732 758 750 Pedikúra 739 602 920 | masaze@mateoo.cz pedikura@mateoo.cz
0 Kč

Masáže a Pedikúra Mateoo

Techniky měkkých tkání

Vlivem přetížení, nemocí a úrazů dochází v oblasti měkkých tkání ke změnám jako jsou ztuhnutí a přilepení tkání k sobě. Vznikají zatvrdliny - "myegelozy" a spoušťové body - "trigger pointy" vyvolávající lokální bolest, ale i bolest přenesenou do vzdálených segmentů těla.
Pomocí specifických hmatových technik se obnovuje protažitelnost a posunlivost měkkých tkání (kůže, podkoží, fascií, svalů a jejich úponů). Dochází k optimalizaci jejich funkce a k ústupu bolesti.
Do technik měkkých tkání patří i ošetření jizev, které mohou být příčinou lokálních i zřetězených dysfunkcí pohybového aparátu. I několik let stará jizva může být aktivní!

Mobilizační techniky

Mobilizační techniky patří mezi prostředky manuální medicíny, kdy se nenásilně a postupně obnovuje funkční pohyblivost a tzv. kloubní vůle u zablokovaného kloubu. Po úspěšné mobilizaci se kloub dostává do správného postavení a v okolí blokády se normalizuje narušený lymfatický a krevní oběh, zlepšuje se pohyblivost měkkých tkání a dojde k rychlému ústupu bolesti. Děje se tak jemnými cílenými manévry, které jsou šetrné a pomalé. Klouby se tím dostávají do svých přirozených poloh.
Součástí mohou být i automobilizační cviky, které klient může po instruktáži provádět sám doma. V současné době šetrnější a bezpečnější mobilizace nahrazují nárazové manipulace.

separátor1

                                                                                                                    platební způsob                         

                                                                                  

                                                                                         Aplikace nehtových špon - PODOFIX                                               Možnost platby kartou

                                                                                           Ošetření zarostlých a deformovaných nehtů                                               na provozovně